Koncept udržateľnosti šírime na rôznych úrovniach, aby sme sa vedeli navzájom podporovať, rozširovať množstvo ekologicky mysliacich ľudí, inšpirovať a cez vnútornú motiváciu aktivizovať k reálnym udržateľným činom na lokálnej úrovni.

Spolupracujeme s jednotlivcami, komunitami, organizáciami, školami, firmami a samosprávami. Rozvíjame povedomia o dôležitosti smerovania k nulovému odpadu cez rôzne témy a spôsoby odovzdávania informácií. Vždy vytvárame originálny obsah vzdelávania v spolupráci s vami, s vašimi predstavami a potrebami – tvoríme program na mieru. 

Interaktívne prednášky, workshopy, teambuildingy, konzultácie a poradenstvo  v témach: správne triedenie odpadu, zero waste život, biologicky rozložiteľný odpad, textil, drogéria, jedlo a mnoho iného. Hravo si viete vybrať tému akú chcete riešiť, spôsob, akým to má byť vypovedané a pre koho a čo očakávate po jej absolvovaní.

So všetkým vám ochotne pomôžeme a nastavíme k vašej spokojnosti.

 • Firmy 

Realizujeme tieto formy spolupráce s rôzne veľkými firmami, rôzneho zamerania, ktoré spája úcta k životnému prostrediu, chcú ju pretaviť do reálnych činov vo svojej prevádzke, ukázať to svetu a motivovať tak ostatných.

 • vzdelávanie/prednášky
 • workshopy  (bezodpadový život, vermikompostovnie adť.)
 • teambuildingy
 • program na deň otvorených dverí, deň detí, iné firemné oslavy
 • zabezpečíme bezodpadový catering
 • zabezpečíme bezodpadové a ekologické čistiace prostriedky pre čistenie v prevádzke
 • zabezpečíme bezodpadovú výzdobu na rôzne príležitosti
 • darčeky/odmeny pre zamestnancov vo forme prezentov smerujúcim k bezodpadovému životnému štýlu

Môžeme ku vám prísť jednorazovo, ale preferujeme dlhodobú spoluprácu s reálnymi výsledkami.

Z praxe:

Kaviareň Libresso: prvá dlhodobá spolupráca, ktorá systematickým vzdelávaním zmenila chod prevádzky a z kaviarne, ktorá veľmi kvalitne triedila odpad sa postupne zmysluplnými krokmi stáva kaviareň smerujúca k low waste. 

Firma Lear: pre zamestnancov firmy Lear sme realizovali vzdelávanie o bezodpadovom živote a diskutovali, ako by sa niektoré tipy dali začleniť aj do ich každodenného chodu. Následne  sme boli súčasťou ich najväčšieho podujatia DOD a pripravili sme zaujímavé bezodpadové aktivity pre deti aj dospelých.

Firma Ravita: s našim partnerom, ktorého môžete nájsť aj u nás  na pultoch sme pre dve prevádzky naraz, jednu v Prešove a vďaka technológiám priamym prenosom do Pružiny do hĺbky prešli zmysel triedenia odpadu, vyvrátili niektoré mýty s tým spojené a navrhli vrámci prevádzky jeho najefektívnejší zber. Do budúcna sme sa dohodli na riešení biologického odpadu, ktorý odchádza z firmy, aby bol spracovávaný komunitným kompostovaním.

 • Školy 

V spolupráci s firmou Naturpack a neziskovou organizáciou Eviana aktívne školíme žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, aby pochopili tému odpad ako niečo, čo sa nás týka všetkých a čo je veľmi potrebné riešiť teraz a tu. V spolupráci so skupinou: Odpadlíci vyzývame k aktívnej účasti na pravidelných dobrovoľníckych aktivitách zameraných na zber odpadu v našom meste.

 • prednášky/workshopy o správnom triedení odpadu
 • prednášky/workshopy o bezodpadovom živote
 • prednášky/workshopy o iných témach súvisiacich s bezodpadovosťou
 • exkurzie do obchodu (vždy v stredu 8:00- 12:00, treba sa objednať vopred)
 • zabezpečíme bezodpadový catering
 • zabezpečíme bezodpadové a ekologické čistiace prostriedky pre čistenie v škole
 • zabezpečíme bezodpadovú výzdobu na rôzne príležitosti
 • darčeky/odmeny pre žiakov vo forme prezentov smerujúcim k bezodpadovému životnému štýlu

Z praxe: 

Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove: škola, ktorej všetky triedy prešli vzdelávaním k správnemu triedeniu odpadov, následne boli preškolení všetci pedagogický a nepedagogický zamestnanci a nastavil sa funkčný systém triedenia odpadu na celej škole, ktorý bol materiálovo podporený Technickými službami mesta Prešov. Počas celého školského roku bol vedený krúžok p.učiteľkou Silviou Ernstovou a odbornou lektorkou Laurou Martinkovou pre žiakov (lídrov v odpadovom hospodárstve na škole) v rôznych bezodpadových témach. Škola má ambíciu postupne sa približovať od správneho triedenia k minimalizácii odpadov na škole.

 • Samosprávy

Po dvojročnej snahe o  komunitné kompostovanie  v spolupráci s mestom Prešov napokon podarilo v jeseni 2019 spustiť pilotný projekt komunitného kompostovania so 6 komunitami v Prešove (Antona Prídavka, Baštová, Tarasa Ševčenka, Pavlovičovo námestie, Plzenská, Škultétyho), ktoré sa tak pridali k prvému komunitnému kompostéru na Vajanského ulici. Do budúcna dúfame v podporu mesta Prešov v rozširovanie komunitného kompostovania, ktoré môže z našich nádob na zmesový odpad vytiahnuť týmto spôsobom cca 50% odpadu. Vzdelávanie v tejto oblasti podľa nás hrá kľúčovú úlohu, lebo len dobre informovaní občania vedia kvalitne komunitne komposotvať a motivovať k tomu aj ďalších.

 • Komunity

Brumík –  už dva krát nás pozvali prednášať do tohto centra pre komunitu mamičiek združujúcu sa okolo Brumíka na Sídlisku II v Prešove, ktoré realizujú pravidelné poradenstvo a požičiavanie šatiek na nosenie, hračiek a organizujú množstvo zaujímavých prednášok. 

O bezodpadový spôsob života a naše prednášky mali záujem aj v Humennom a v Hanušovciach nad Topľou. Stretli sme sa s príjemnými ľudmi, ktorí sa zaujímajú o to, ako znížiť množstvo odpadu v ich domácnostiach. 

Festival Pomišaj – sme hrdé spoluorganizátorky festivalu Pomišaj.

V rok 2020 bude realizovaný 3. ročník festivalu, ktorého cieľom spájať rôzne komunity, podporovať ich v udržateľnom spôsobe života, ukazovať alternatívy a motivovať sa navzájom.

Každý ročník je špecifický komoditou,  ktorá sa počas celého festivalu tak po našom – “miša” 

Nechajte sa preto prekvapiť, čo sme pre vás vymysleli tento rok 🙂 

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky alebo emailom. 

 


Príručka Odvážneho občana ZADARMO

Praktický pomocník na tvojej novej ceste bez odpadov. 

Vaše osobné údaje (email) budeme my (Odvážene s.r.o.) spracovávať v súlade s platnou legislatívou a ochranou osobných údajov len za účelom zasielania noviniek a inšpiratívneho materiálu. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním na dobu piatich rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz “Odhlásiť sa z odberu” v každom zaslanom emaili.